O nas

Centrum Języka Rosyjskiego prowadzi ożywioną działalność kulturalną, dydaktyczną oraz naukową.

Do najważniejszych zadań CJR należy szeroko rozumiana popularyzacja języka rosyjskiego, literatury i kultury rosyjskiej oraz rozszerzanie kontaktów kulturalnych, naukowych i edukacyjnych między Polakami i Rosjanami.

- Jednym z zadań Centrum jest stworzenie możliwości szerszego zapoznania się z klasycznymi i współczesnymi dziełami literatury i sztuki rosyjskiej. Księgozbiór oraz materiały audiowizualne, w jakie CJR zostało zaopatrzone przez Fundację „Russkij Mir” będą udostępniane nieodpłatnie wszystkim chętnym. Centrum posiada ponadto bezpłatny dostęp do baz danych portali „Rubricon” i „Integrum”. Wykaz wszystkich zasobów bibliotecznych będzie zamieszczony na przygotowywanej stronie internetowej CJR.

- Centrum organizuje kursy i wspiera programy nauczania języka rosyjskiego, a także organizuje konferencje naukowe oraz szkolenia dla nauczycieli-rusycystów.

- Centrum – to miejsce spotkań z ciekawymi ludźmi: twórcami, przedstawicielami świata nauki, polityki, massmediów.

Centrum Języka Rosyjskiego to:
• znakomita kadra dydaktyczna ̶ doświadczeni wykładowcy akademiccy, absolwenci renomowanych rosyjskich uczelni, w tym rodzimi użytkownicy języka rosyjskiego,
• najnowsze rosyjskie podręczniki i inne materiały dydaktyczne,
• nowoczesne zaplecze techniczne ̶ sala komputerowa z urządzeniami audiowizualnymi i tablicą interaktywną,
• dostęp do rosyjskich baz danych Integrum i Rubricon oraz biblioteki i czytelni,
• współpraca z Fundacją „Русский мир” i Petersburskim Uniwersytetem Państwowym,
• wiedza o współczesnej Rosji,
• rosyjski dla dzieci i dorosłych, dla początkujących i zaawansowanych,
• spotkania z ekspertami, twórcami i ludźmi nauki,
• letnie szkoły językowe w Rosji.

O nas

Ruszyły zapisy na kurs
ROSYJSKI OD PODSTAW!

Kontakt

    ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
    tel. 71 3754564;
    faks 71 3754 572;
    e-mail: centrumjr@uni.wroc.pl

Linki