Certyfikaty

Centrum Języka Rosyjskiego na podstawie umowy z Instytutem Języka Rosyjskiego i Kultury Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego przeprowadza egzaminy z języka rosyjskiego jako obcego (TRKI) w ramach rosyjskiego państwowego systemu testowania. Pozytywny wynik egzaminu pozwala na uzyskanie certyfikatu na jednym z sześciu poziomów znajomości języka rosyjskiego, które odpowiadają poziomom Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy (ESOJK):

Poziom elementarny A1

Poziom znajomości języka umożliwiający zaspokajanie najbardziej podstawowych potrzeb komunikacyjnych w kontaktach z rodzimymi użytkownikami języka rosyjskiego. Oznacza to umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego przy użyciu ograniczonych do minimum środków językowych (około 780 jednostek leksykalnych).

Poziom bazowy A2

Poziom opanowania języka rosyjskiego, przy którym możliwe jest komunikowanie się z natywnymi użytkownikami języka w ściśle określonych sytuacjach życia codziennego. Minimalny zakres słownictwa wynosi 1300 jednostek.

Pierwszy poziom (TRKI 1) B1

Określa średnią znajomość języka rosyjskiego, pozwalającą na komunikację w sytuacjach życia codziennego oraz w sferze społeczno-kulturowej. Certyfikat na danym poziomie jest wymagany od obcokrajowców ubiegających się o podjęcie studiów w uczelniach rosyjskich.

Przyjmuje się, że średnio do osiągnięcia danego poziomu osoba znająca język rosyjski na poziomie bazowym potrzebuje około 160-180 godzin, a zaczynająca naukę od podstaw – około 440-460 godzin.

Zasób słownictwa wynosi około 2300 jednostek.

Drugi poziom (TRKI 2) B2

Potwierdza wysoki poziom kompetencji we wszystkich sferach komunikacji. Osiągnięcie danego poziomu pozwala na prowadzenie działalności zawodowej z wykorzystaniem języka rosyjskiego w takich dziedzinach, jak specjalności techniczne, humanitarne i przyrodnicze. Zasób słownictwa wynosi około 5500 jednostek.

Trzeci poziom (TRKI 3) C1

Oznacza znajomość języka rosyjskiego, która pozwala na wykonywanie pracy w zawodzie tłumacza, filologa, redaktora, dziennikarza, dyplomaty, menedżera działającego w środowisku rosyjskojęzycznym.

Zakres słownictwa wynosi ponad 10 tysięcy jednostek.

Czwarty poziom (TRKI 4) C2

Pomyślny wynik egzaminu potwierdza opanowanie języka rosyjskiego na poziomie zbliżonym do języka ojczystego.

Egzamin na każdym poziomie składa się z pięciu części (tzw. subtestów): Czytanie; Pisanie; Leksyka i gramatyka; Rozumienie ze słuchu; Mówienie (Тест 1. Чтение; Тест 2. Письмо; Тест 3. Лексика. Грамматика; Тест 4. Аудирование; Тест 5. Говорение).

Przykładowe testy w trybie on-line można rozwiązać tutaj:

http://pushkininstitute.ru/learn
http://www1.pushkin.edu.ru/publ/sertifikaciya/ekzameny/obrazcy_testov/14-1-0-75

Tryb przeprowadzania egzaminów:

Egzamin składa się z pięciu części i odbywa się w siedzibie Centrum Języka Rosyjskiego (Wrocław, ul. Pocztowa 9) przed wspólną komisją składającą się ze specjalistów z Uniwersytetu Wrocławskiego i Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego. Część pisemna egzaminu (Письмо) i ustna (Говорение) w postaci nagrań jest sprawdzana po przesłaniu w Petersburgu. Pomyślne zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania certyfikatu honorowanego w Rosji, Polsce i innych krajach europejskich.

W zależności od poziomu egzamin trwa od trzech do sześciu godzin.

Swoje kompetencje językowe można sprawdzić, korzystając z on-line testów dostępnych na stronach internetowych Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjaźni Narodów oraz Państwowego Instytutu Języka Rosyjskiego im. A.S. Puszkina:

http://pushkininstitute.ru/learn
http://www1.pushkin.edu.ru/publ/sertifikaciya/ekzameny/obrazcy_testov/14-1-0-75

W określeniu poziomu kompetencji językowej pomocne będą również pozycje z serii „Лексический минимум” i „Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному” dostępne (do wglądu) w CJR. Zapraszamy!

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wymaganiami, procedurą przeprowadzania egzaminu oraz przykładowymi testami  na stronie Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego:

http://spbu.ru/science/expert/lang-centre/22959-materialy-dlya-podgotovki

 

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną na adres: centrumjr@uni.wroc.pl

W zależności od liczby zgłoszeń najbliższy egzamin może się odbyć już w połowie czerwca!

Od września zapraszany na kursy przygotowawcze do egzaminów na poszczególnych poziomach!

Ceny egzaminów:

Poziom elementarny A1                                                      595 PLN

Poziom bazowy A2                                                              607 PLN

TRKI 1 (B1)                                                                            620 PLN

TRKI 2 (B2)                                                                            632 PLN

TRKI 3 (C1)                                                                            644 PLN

TRKI 4 (C2)                                                                            656 PLN

Oferujemy również możliwość zdawania egzaminów na certyfikaty „Język rosyjski w sferze biznesu”.

O nas

Ruszyły zapisy na kurs
ROSYJSKI OD PODSTAW!

Kontakt

    ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
    tel. 71 3754564;
    faks 71 3754 572;
    e-mail: centrumjr@uni.wroc.pl

Linki