Dlaczego warto uczyć się z nami?

Dołącz do najlepszych! Centrum Języka Rosyjskiego to:

Ogłoszenia

 • Тотальный диктант 2017
   
  Zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno studentów, jak i prowadzących, do napisania ogólnorosyjskiego dyktanda 8 kwietnia o godz. 13:00 w sali 301. 
  ​Szczegóły na stronie: http://www.totaldict.ru/
  Zapraszamy serdecznie!
   
 • Bezpłatny kurs języka rosyjskiego dla początkujących

  Rosyjski od podstaw dla wszystkich chętnych.

  Zapisy drogą mailową: dorotadru@gmail.com lub telefonicznie: +48 508 074 351.

Aktualności

 • II konkurs translatoryczny

  Zapraszamy do udziału w II Konkursie Translatorskim

  Regulamin

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz koło naukowe „Literatura i kultura Rosji”

  2. Cele konkursu: pogłębienie dodatkowej motywacji do nauki języka rosyjskiego i doskonalenie jego znajomości oraz popularyzacja utworów humorystycznych literatury rosyjskiej, zachęcanie do poznawania kontekstów kulturowych tego typu utworów oraz doskonalenie warsztatu tłumaczeniowego – promowanie świadomego stosowania strategii tłumaczeniowych w odniesieniu do tekstów.

  3. Konkurs adresowany jest do studentów UWr, którzy zainteresowanych problematyką przekładu.

  4. Konkurs będzie polegał na przetłumaczeniu 2 krótkich utworów z języka rosyjskiego na język polski.

  5. Zgłoszenia o treści „Zgłaszam udział w II konkursie tłumaczeniowym. Nazwisko, imię, rok studiów, podpis, adres e-mailowy” prosimy przynosić osobiście do CJR lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: irina@opoczta.pl do 15.02.2017.

  6. Materiały konkursowe będą zamieszczone na stronie internetowej IFS.

  7. Prace (niepodpisane) należy dostarczać w kopertach oznaczonych dowolnym numerem (na przykład: 45372). Do drugiej koperty z tym samym numerem co pierwsza należy włożyć kartkę z nazwiskiem i zakleić.

  8. Ostateczny termin zgłoszenia prac do konkursu – 30 marca 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu br.

  9. W skład jury konkursu wchodzą: dr hab., prof. UWr E. Tyszkowska-Kasprzak oraz dr I. Kabyszewa

  10. Przy ocenie pracy będzie brane pod uwagę nie tylko prawidłowe zrozumienie tekstu w języku rosyjskim oraz wierne przekazanie jego treści w języku ojczystym, ale również poprawność językowa i stylistyczna, twórcze wykorzystanie warsztatu tłumaczeniowego oraz trafność rozwiązań translatorskich.

  11. Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni nagrodami.

  12. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.

  13. Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega jakimkolwiek odwołaniom.

  14. Przysłanie zgłoszenia udziału w konkursie oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

  15. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w związku z konkursem realizowanym przez Organizatora.

  Zapraszamy do udziału!

 • IV ogólnopolski szkolny konkurs „Zapomni Rossiju!”

  We wrocławskim liceum № 12 odbył się IV finał ogólnopolskiego konkursu Zapomni Rossiju (Zapamiętaj Rosję). W tym roku wzięły w nim udział 42 drużyny z różnych regionów kraju. W pierwszej części konkursu uczestnicy musieli się wykazać znajomością języka, literatury i realiów Rosji. Na przykład odpowiedzieć na takie pytania jak: „Gdzie leży Irkuck”, „Kim byli pietraszewcy”, „Jakie wydarzenie związane jest z nazwą dekabryści”, „Co było głównym elementem mundurka radzieckich pionierów”, a także wymienić jak najwięcej utworów Lwa Tołstoja i podać numer kierunkowy Rosji. Druga część konkursu nawiązywała do słów Puszkina: Lecz gdy ci będzie smutno – wspomnij,

  Wymów je szeptem jak niczyje

  I powiedz: ktoś pamięta o

  mnie, Jest w świecie serce, w którym żyję.

  Uczestnikom konkursu zaproponowano nakręcenie krótkiego filmu poświęconego małej ojczyźnie. W tym roku pierwsze miejsce zajęła reprezentacja z odległego Kwidzyna, drugie – ze Staszowa, a trzecie – z Kędzierzyna-Koźla. Wszyscy laureaci zostali zaproszeni na uroczystą galę, w której wzięli udział również uczniowie XII LO.

  Od dwóch lat konkurs Zapomni Rossiju odbywa się pod patronatem Centrum Języka Rosyjskiego IFS. Jednym z centralnych punktów Gali jest prezentacja, poświęcona rosyjskiemu pisarzowi, którego cytat stał się inspiracją do działania artystycznego. W tym roku był nim Aleksander Puszkin. Zwycięzcom i laureatom konkursu wręczono nagrody ufundowane przez CJR oraz dyrekcję XII LO.

  W imieniu organizatorów ogólnopolskiego konkursu Zapomni Rossiju składamy serdeczne podziękowania mgr Małgorzacie Kalinowskiej za przygotowanie i przedstawienie podczas Gali sylwetki oraz etapów twórczości A. Puszkina.

  Dr Irina Kabyszewa

O nas

Ruszyły zapisy na kurs
ROSYJSKI OD PODSTAW!

Kontakt

  ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
  tel. 71 3754564;
  faks 71 3754 572;
  e-mail: centrumjr@uni.wroc.pl

Linki