Dlaczego warto uczyć się z nami?

Dołącz do najlepszych! Centrum Języka Rosyjskiego to:

Ogłoszenia

 • Goście z Litwy

  05.04.2016 r. w Centrum Języka Rosyjskiego IFS odbyło się spotkanie ze studentami 4 roku rusycystyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego z Wilna, przebywającymi we Wrocławiu w ramach wymiany międzyuczelnianej. Litewscy goście zapoznali się z zasobami bibliotecznymi i bazą materiałową Centrum, a także przekonsultowali tematy swoich prac licencjackich z pracownikami CJR.

  Następnego dnia został zorganizowany okrągły stół w języku rosyjskim, w którym wzięli udział goście z Litwy oraz nasi studenci III roku rusycystyki. Tematem spotkania było funkcjonowanie systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego w Polsce i na Litwie. W związku z tym, że w pracach okrągłego stołu wzięli udział także przedstawiciele Francji oraz Chin uczestnicy seminarium interesowali się jak działa system edukacyjny w ich krajach. Dyskusja była niezwykle ciekawa i ożywiona, a zakończyła się spontanicznie zaimprowizowanym śpiewem przy akompaniamencie gitary.

  Kierowniczka grupy wileńskich studentów, doc. dr Jowita Rusiecka, wyraziła wdzięczność studentom i pracownikom Instytutu za ciepłe, serdeczne przyjęcie okazane jej podopiecznym i twórcze zajęcia z języka rosyjskiego jako obcego.

   

 • Konkurs „Zapomni Rossiju”

  25.11.2015 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu pod patronatem honorowym CJR odbył się finał III edycji ogólnopolskiego konkursu „Zapamiętaj Rosję”. Konkurs realizowany jest poprzez metodę projektu multimedialnego i wymaga od uczniów wykazania się umiejętnościami interdyscyplinarnymi. Podobnie jak w latach ubiegłych tegoroczny konkurs składał się z dwóch kategorii stałych: testu językowo-realioznawczego (w języku polskim – część realioznawcza i  języku rosyjskim – część językowa), którym corocznie przypisywane są określone tematy. W roku szkolnym 2015/2016 tematami były: a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY – zakres leksykalno-gramatyczny podstawy programowej z języka rosyjskiego (odpowiednio: gimnazjum/szkoła ponadgimnazjlana) oraz znajomość  lektur. b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE – praca pisemna (w formie dowolnej) inspirowanej słowami Mikołaja Gogola: „Чему смеетесь? Над собою смеетесь!” (Rewizor)

  lub

  „Что́ все сокровища тогда в мире! Не имей денег, имей хороших людей для обращения, сказал один мудрец” (Martwe dusze).

  Zwycięzcami konkursu została drużyna Liceum Ogólnokształcącego nr I z Łańcuta.

Aktualności

 • Letnia Szkoła Języka Rosyjskiego w Warnie

  УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

  О школе

  Школа состоится с 22 по 26 августа 2016 г.

   В ней примут участие студенты бакалавры последнего курса обучения или магистранты по специальности «Русская филология», «Прикладная лингвистика (с русским языком» „Россиеведение и „Международные отношения/с русским языком“.

  Заявки на участие в Международной летней квалификационной школе необходимо послать до 15 июня 2016 г. по адресу: russiancentre@abv.bg

   Уведомительное письмо будет отправлено 20 июня 2016 года на адрес русского центра направившего Вас на обучение

  О Вашем университете

  Просим Вас прислать нам заранее краткую информацию о своем университете.

   Подготовьте представление участников команды– это может быть групповая фотография краткое видео яркое устное представление и т.п.

  Домашнее задание

  22 августа(понедельник), в 09:30 ч состоится круглый стол во время которого все команды выступят со своими командными домашними заданиями – с презентациями на тему. Тему домашнего задания сообщим 20 июня2016 г.

  Размещение

  Всем участникам будет обеспечено проживание в двухместных номерах в гостинице рядом с университетом.

   Размещение будет за счет организаторов с 21 по 26 августа 2016 г. (6 суток).

  Необходимо указать точные даты прибытия и отъезда в Вашей заявке

  Если Вы хотите приехать раньше или уехать позже, Вам следует организовать самим Ваше проживание в гостинице за Ваш счет или в общежитии университета

  Контакты гостиницы: тел +359 52 356 608; e-mail: detelina_hotel@abv.bg.

  Питание

  Питание участников с 21 по 26 августа 2016 г. обеспечено по проекту.

  Регистрация

  Регистрация участников пройдет 21 августа 2016 г в фойе гостиницы с 15.00 ч по 21.00 ч

  Регистрационный взнос участника- 10 евро оплачивается во время регистрации

  Занятия

  В программе школы предусмотрены лекции, семинары, мастер-классы и круглые столы по ключевой теме. Занятия будут проходить каждый день. Программу Вы получите вместе с Уведомительным письмом.

  Культурная программа

  В качестве культурной программы предлагается экскурсия по Варне.

   Предлагается по желанию самостоятельно оплачиваемая поездка в г. Балчик.

  22 августа проведем Вечер дружбы.

  ЖДЕМ ВАС!

  Оргкомитет

   

 • V Międzynarodowy Festiwal Studencki „Druzja, priekrasien nasz sojuz!”

  W tym roku piąta edycja Festiwalu odbędzie się w dniach 19-24.06.2016 r. w Kamczii (Warna) nad Morzem Czarnym. Szczegóły na tablicy informacyjnej CJR IFS.

O nas

Ruszyły zapisy na kurs
ROSYJSKI OD PODSTAW!

Kontakt

  ul. Pocztowa 9, 53-313 Wrocław
  tel. 71 3754564;
  faks 71 3754 572;
  e-mail: centrumjr@uni.wroc.pl

Linki